زر نبرم خبر برم
آمده‌ام که سر نهم ...

              آمده‌ام که سر نهم ، عشق تو را به سر برم
           ور تو بگوئيم که نی ، نی شکنم شکر برم
           آمده‌ام چو عقل و جان وز همه ديده ها نهان
           تا سوی جان و ديدگان مشعله‌ی نظر برم
           آمده‌ام که ره زنم ، بر سر گنج شه زنم
           آمده‌ام که زر برم،  زر نبرم خبر برم
           گر شکند دل مرا ، جان بدهم به دلشکن
           ور ز سرم کله برد من ز ميان کمر برم
          اوست نشسته در نظر ،من به کجا نظر کنم؟
          اوست گرفته شهر دل ، من به کجا سفر برم؟
          آنکه ز زخم تير او کوه شکاف می ‌خورد
           پيش گشاد تير او ، وای اگر سپر برم   
            در هوس خيال او همچو خيال گشته‌ام 
             وز سر رشک نام او نام رخ قمر برم
             اين غزلم جواب آن باده که داشت پيش من 
             گفت بخور ، نمي‌خوری ؟ پيش کسی دگر برم 
                                                             مولانا  

پيام هاي ديگران ()        link        ۱ دی ۱۳۸٥ - بهنام (ابومجد)