زر نبرم خبر برم
بهار

خاکستری . کمی روشن تر - کمی تیره تر .

    روی دیوار ،  کنج اتاق

                                 نوار باریک بالای تقویم تنها رنگی ست که تغییر می کند .

                  اما

                      تو بهار را جشن بگیر

                                                 شکوفه بزن .

------------------------------------

زیبایی عید در باهم بودنه ، نه جدایی .

                 سال نو مبارک . کاش سال نو برای همه پر از روز های « نو » باشه .

پيام هاي ديگران ()        link        ٢٩ اسفند ۱۳۸٧ - بهنام (ابومجد)

کابوس با چشمان باز

تا چشم کار میکند آدم ایستاده .

             با لباس های بلند یک شکل ... چهره های بی تفاوت،

                                                    دست هر کس توی جیب دیگری

                                                                         مثل زنجیر بهم بافته شده اند .

 

پيام هاي ديگران ()        link        ۱٥ اسفند ۱۳۸٧ - بهنام (ابومجد)