زر نبرم خبر برم
فرمان یکم

 

کمترین انتظار از تو این است: 

          «به چیزی تبدیل نشوی که از آن بیزاری.»

 

 

 

--------------------------------------------

خبری اینجا هست:

  از دل نرود هرآنکه از دیده برفت - ماتینه    

  سه‌شنبه‌ها - همان حکایت همیشگی 

  سنگ بی‌دلیل - عبدالجبار کاکایی

  اینجا خاورمیانه‌ است (18) - پوریا عالمی 

پيام هاي ديگران ()        link        ٤ شهریور ۱۳٩۱ - بهنام (ابومجد)