زر نبرم خبر برم
فرمان دوم

برای دوست داشتن آدم­ها

 لازم نیست با آنها هم­عقیده باشی.

----------------------------------------------

خبری اینجا هست: 

بانو! می دانی عشق چیست؟ - چرندیات 

اتوبان - بغل دستی

توهم - دیگری در من

خمسه ی ایمانی سبز - ملکوت 

پيام هاي ديگران ()        link        ۳٠ فروردین ۱۳٩٢ - بهنام (ابومجد)