زر نبرم خبر برم
آرمان کوچک

آرمان ما

ساختن سرزمینی ست

که در آن،

وقتی زیاد می­خندی

              منتظر خبر بدی نباشی.

پيام هاي ديگران ()        link        ۱٤ تیر ۱۳٩٢ - بهنام (ابومجد)