زر نبرم خبر برم
هرگز من از يادم نخواهد رفت ...

هرگز من از یادم نخواهد رفت آن شب                                           

                           آن شب که مهمان دل ما بودی ای دوست 

آن شب که یادت ناگهان چون برق تابید    

                            بر خرمن هیچ از پی هیچم زد ای دوست 

آن شب که با یاد تو ما چون ابر بودیم          

    آن شب که بغض آسمان خالی شد ای دوست

من بودم وتو           

     آری آن پروانه هم بود             

                        چنگ دلش چون نای ما خوش می‌زد ای دوست 

  آن شب که غوغا بود و طوفان بود و باران     

                  غوغا به دل طوفان به سر  باران به دیده   

    بعد از گروهی روز غم‌آلود تاریک   

                              آن شب که با نام تو نورافشان شد ای دوست 

هرگز من از یادم نخواهد رفت آن شب     

                                                  آن شب که مهمان دل ما بودی ای دوست

پيام هاي ديگران ()        link        ۸ فروردین ۱۳۸٦ - بهنام (ابومجد)