زر نبرم خبر برم
سوزن و جوال دوز

همه نشسته بوديم ، نمي دونم چي شد كه همه دورش جمع شديم . يكي پرسيد : " براي چي زندگي مي كنيد ؟ "

با خودم گفتم : خب اگه نكنم چي كار كنم ؟ جز زندگي كردن كار ديگه اي هم براي انجام دادن دارم ؟

     - - - - - - - - - - - -

 

روي سكوي جلوي كلاس از اين طرف به اون طرف مي رفت . كم كم داشتم توجهم رو به حرف هاش از دست مي دادم .

_ " دانشمند انگليسي شب كوري داشت . چون شب ها نمي ديد ،  مي نشست و فكر مي كرد ."

              چون نمي ديد فكر مي كرد ! 

      - - - - - - - - - - - - -

لااقل سه هفته بود كه طرحمون رو تموم كرده بوديم . تا حالا چندين بار به خاطر آدم هايي كه ذره اي ذوق و سليقه ندارن اصلاحش كرده بوديم . بعد از برطرف كردن همه ي ايراد هاي بني اسرائيلي ، حالا يكي پيدا شده بود و مي گفت : " اساسا ليلي داستان شما مرده ، بايد از اول عوضش كنين !

 

  عجيب تر دوستي بود كه سعي داشت بگه : " عيب نداره ، مگه چقدر وقت مي گيره ؟ "

       - - - - - - - - - - - - - -

روزنامه رو ورق مي زدم . باورم نمي شد . درست مثل اين مي مونه كه كسي از لژيون رم و ژوليوس سزار دعوت كنه لطف كنن و صندلي هاي سنا رو در اختيار بگيرن . .... اينجا كجاست ؟ كسي خطر رو حس نمي كنه ؟

 

       - - - - - -  - - - - - - - -  - - -

 

ازشون بدمون مياد . نه از خودشون و نه از اعتقاداتشون ، از اينكه راست راست راه ميرن ، هركاري دلشون مي خواد انجام ميدن ، تو همه جا نفوذ دارن و كسي هم كاري به كارشون نداره .

 

آدم هايي كه ناگهان مثل قارچ درميان و معلوم نيست از كجا حمايت مي شن .

  حالا گريه آور نيست كه بريم سراغشون تا كارهامونو راه بندازن ؟

       - - - - - - - - - - - - - - - -

ايسگاه پر از مردم منتظر ه . اتوبوس ها پر ميان و پر تر مي رن . انگار كسي هرجايي از اتوبوس كه دستش مي رسيده نوشته : BRT   

 

به قول يكي از روزنامه ها شايد بايد اول اين واژه هم مثل sms  كاملا جا بيافته تا فرهنگستان جايگزيني براش پيدا كنه .

       - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 خيلي راحت ايستاده و ميگه كارهاي شما رو چك مي كنيم .

اين روز ها البته نبايد هيچ جاي دنيا تعجب كرد از آدم هايي كه به خودشون اجازه مي دن هيچ حريمي رو براي ديگران به رسميت نشناسن . ما هه داريم به ساكت نشستن عادت مي كنيم .

        - - - - - - - - - - - - - - - - - -

آدم ها گاهي رفتار هاي عجيب و غريبي  دارن اما ...

 

       حق مي دم به كسي كه بگه : " بي ريخت ترين تصوير ، تصوير آدميه با دنيا دنيا مشكل كه از ذره ذره ي رفتار آدم ها ايراد مي گيره . " 

 

پيام هاي ديگران ()        link        ٢٦ شهریور ۱۳۸٦ - بهنام (ابومجد)