زر نبرم خبر برم
اینجا تعطیل نیست !

یه مهمانی بزرگ و باز همان وسواس همیشگی ؛ یعنی آماده ام ؟
--------------------------------------------------------------------------------------
اینجا تعطیل نیست . فقط ابومجد یه مدت مرخصی رفته . ولی صاحب خونه  همیشه هست .
مدام و به هر روش ممکن بودنشو به یادمون میاره و چه خبری مهم تر از این ؟

این مسلما آخرین باریه که توی سال ۸۶ میام اینجا . الان دارم با نگاهی سرشار از امید به سال پیش رو نگاه می کنم .
مثل همیشه باز هم ممنونم از همه ی دوستان عزیزی که گاهی سر می زنند و به یادم هستند .

اگر خدا بخواد به زودی بر می گردم .

سال نو مبارک .

پيام هاي ديگران ()        link        ٢٥ اسفند ۱۳۸٦ - بهنام (ابومجد)