زر نبرم خبر برم
صبح...

صبح وقتی از خواب بیدار شدی ، وقتی هنوز آفتاب بیرون نیامده

                         وقتی پرنده ها تمام کوچه رو پر کردن از صداشون  

  وقتی چشم هاتو می بندی و یه نفس عمیق می کشی

                 یه لحظه فکر کن :

                               چه چیزی می تونه جلوی تو بایسته ؟

                                   اگر بخوای یه روز تازه بسازی

                                           اگر بخوای از نو شروع کنی

                                                                   چه چیزی جز خودت ؟

                                                                                        ۸۷/۱/۱۹

پيام هاي ديگران ()        link        ۱٩ امرداد ۱۳۸٧ - بهنام (ابومجد)