زر نبرم خبر برم
ساکن

 - تا از پای نشسته -

                     در زلالی آب شکی نیست .

پيام هاي ديگران ()        link        ۸ خرداد ۱۳۸۸ - بهنام (ابومجد)