زر نبرم خبر برم
این شب ها

امشب باران می بارد . 

اگر دلتان آسمانی شد ، شهدا را از یاد نبرید . 

    فراموش نکیند اسیران را  

                 خانواده های داغ دیده را 

                      و تمام آنها را که دلشان برای اسلام و برای این مرز و بوم  می تپد . 

 دشمنی و دوستی به کنار ،

                     دشمنان و دوستان را فراموش نکنید . 

                                                                       التماس دعا 

------ 

این روز ها با نام علی (علیه السلام ) عجین اند . ترانه ی زیبای عبدالجبار کاکایی را

درباره ی او بخوانید : 

علی مثه فرشته های معصوم

  باگریه دنیا رو تماشا می کرد 

پيام هاي ديگران ()        link        ۱٩ شهریور ۱۳۸۸ - بهنام (ابومجد)