زر نبرم خبر برم
دلت را خانه ی ما کن *

وقتی می خواهی با کبریت شمعی یا اجاقی را روشن کنی ؛

دستت را دور شمع و کبریت حائل می کنی -برایشان خلوتی می سازی- تا روشن شوند .

اگر در این شمع نیم سوخته طلب شعله ای هست

                   خلوتی بساز

                           و هرچه خواستی بکن

                                                      تنها مباد که نابودش کنی .  

-----------------------------------------------

* عنوان نوشته برگرفته از شعر لطف حق - ژولیده ی نیشابوری

اینجا خبری هست :

"فاصله های تاریک ستاره ها" تا 20 اردیبهشت در تالار مولوی روی صحنه می رود .

نمایش زیبایی ست از دستش ندهید .

برای عمو فیلترینگی که نمازش قضا نمی شود - گاه نویسی های یک ذهن آشفته

حکمت استغنا و خصلت سبز بودن - ملکوت

پيام هاي ديگران ()        link        ٢٧ فروردین ۱۳۸٩ - بهنام (ابومجد)