زر نبرم خبر برم
پیامبر

 هر پیامبری ؛ آن کسی ست که

             هر روز بیشتر از همه به روی بندگان خدا لبخند می زند ،

                                         و هر شب بیشتر از همه برایشان می گرید .

 

-----------------------------------

فیلم کوتاه « ماشین روز قیامت » را این هفته آپارات بی بی سی پخش کرد .

جایی از فیلم جانباز موجی بستری در آسایشگاه همان زمان که می خواستند طبق

معمول با شوک الکتریکی درمانش کنند به دوربین گفت : « اینها را پخش می کنید ؟

پخش نکنید روحیه ی مردم بد می شه . »

پيام هاي ديگران ()        link        ٢ مهر ۱۳۸٩ - بهنام (ابومجد)