زر نبرم خبر برم
قرار نیست همیشه ابومجد بنویسه !

امروز اصلا حال خودم رو نمی فهمم .

انگار منتظرم يه اتفاقی بيفته . درست نمی دونم چه اتفاقی ولی منتظرم . هرچند می دونم که قرار نيست اتفاق خاصی رخ بده . انگار ابومجده که مدام  توی گوشم زمزمه می کنه : " تا خودت کاری نکنی ، هيچ چيز تغيير نمی کنه ."

به نظرم درست وسط يه نقطه ی عطف مهم توی زندگيم هستم . تصميم دارم تغيير کنم ، چون هيچ چيز سر جای خودش نيست .سعی می کنم از تغييرات کوچک و بی اهميت شروع کنم ، مبادا گرفتار روزمرگی بشم .نکنه روز ها برام تکراری و بی اهميت بشن ...

خيلی دوست دارم اينجا محلی باشه برای اينکه هرکدوم از ما که خبری داره اونو  به گوش ديگران برسونه . اگه نوشته ای دارين (يه چيزی به قلم خودتون )خيلی خوشحال می شم که اونو برای من بفرستيد ، يا توی قسمت نظرات وارد کنين . شايد حرف های شما همون  خبری  باشه که منتظرشم . شايد همون اتفاقی باشه که قراره بيفته .

             بايد تغيير کنم ، دعام کنيد .

                                                                          خدا بهمراتون

                                                                                                      بهنام  

پيام هاي ديگران ()        link        ٢٠ دی ۱۳۸٥ - بهنام (ابومجد)