زر نبرم خبر برم
نپذیر

اگر نمی توانی سیاهی را از بین ببری، لااقل به آن خو نگیر. 

              و نپذیر که « دنیا چنین است.» ،

                                                        وقتی نباید «چنین» باشد. 

پيام هاي ديگران ()        link        ٧ شهریور ۱۳٩٠ - بهنام (ابومجد)