زر نبرم خبر برم
ستایش

ستودنی ست

      بازیگری که روی صحنه می رود

                                       و با تمام عشقش

                                            بهترین اجرایش را

                                                                  تقدیم صندلی های خالی می کند.

      و می داند

         که صدای تشویق ها برای اوست

                                        حتی اگر جمعیت

                                                             بیرون

                                                                  دور دلقکی خیابانی حلقه زده باشند.  

پيام هاي ديگران ()        link        ٢٥ آذر ۱۳٩٠ - بهنام (ابومجد)