زر نبرم خبر برم
عجیبه که یکی شبیه من ... *

آهای آدم آهنی ! 

اینهمه راه تا « اُز » می روی چکار ؟ 

                              مگر ندیدی ؟

                                        همین دل آهنی

                                                     از هزار بازیچه ی پوشالی جادوگر

                                                                                                 دل تر است.

----------------------------------------------------------

سالها شهد شیرین آن خاک
                                       چون رطب صرف عیش جهان شد

خاک کم کم به تلخی گرایید
                                          تلخیش تا به آن شب نهان شد  

هشت سال پیش بم که فرو ریخت ، مبهوت و غمگین نظاره گر نابودی زندگی دهها هزار 

انسان بودیم . هشت سال گذشته است و همچنان از بی تدبیری ما هر لحظه می تواند 

فاجعه ای دیگر همراه بیاورد. 


* عنوان نوشته بخشی ست از یک ترانه ، از  آلبوم موسیقی مدارا (شهرام شکوهی ).

------------------------------------

خبری اینجا هست :

پرده هایی یلدایی از ایمان و امید -  ملکوت  

 

(متاسفانه ملکوت نیز فیلتر است. می توانید متن نوشته ی بالا را در اینجا بیابید.) 

پيام هاي ديگران ()        link        ٦ دی ۱۳٩٠ - بهنام (ابومجد)