زر نبرم خبر برم
تمام سرمایه‌ام

من مشتم رو برات باز می‌کنم

  تا ببینی که چیزی توش نیست

     نه چیز قابل‌داری لااقل. 

  تا ببینی هر ظاهر آراسته‌ای 

       از درونی زیبا خبر نمی‌دهد. 

  من مشتم رو باز می‌کنم

        و دستم از هر چیز خالی‌ست 

                                         به جز 

                                                 شوقی نیمه‌جان 

                                                                        تمام سرمایه‌ام.

 

---------------------------------------

خبری اینجا هست: 

وقت سحر است،‌ خیز ای مایه‌ی ناز... - ملکوت 

همچین می‌گی چیزی نشده انگار شیر چکه می‌کنه - انگار نه انگار 

دوباره (3) - بغل دستی 

پيام هاي ديگران ()        link        ۳۱ تیر ۱۳٩۱ - بهنام (ابومجد)