زر نبرم خبر برم
دوستانت

خداوندا!‌

مدعیان دوستی با تو را 

                                می‌شناسم و از آنها پرهیز می‌کنم.

دوستدارانت را 

                    در هر گوشه و کنار دیده‌ام و دوست داشته‌ام.

           اما 

                 دوستانت را به من بشناس،‌ 

                                                      که هرکدام دریچه‌ای به روی تواند.

 

-------------------------------------------------------

به یاد این حدیث قدسی افتادم که روزی در کتابی(1) خوانده بودم:  

«اولیا من در دنیا ناشناخته اند.

 آنان تحت پوشش من اند و در سایه سار حمایت من. 

 جز خودم هیچ کس قدرشان را نمی داند و منزلتشان را نمی شناسد.»

 

(1) طوفان دیگری در راه است - سید مهدی شجاعی 

پيام هاي ديگران ()        link        ٢٢ امرداد ۱۳٩۱ - بهنام (ابومجد)