زر نبرم خبر برم
کوتاه ولی ...

... و حسين ، وارث آدم - که به بنی آدم زيستن داد- و وارث پيامبران بزرگ – که به انسان چگونه بايد زيست را آموختند- اکنون آمده است تا در اين روزگار به فرزندان آدم چگونه بايد مردن را بياموزد.

                                                                                                             علی شریعتی

قصد نداشتم به اين زودی وبلاگ رو به روز کنم ، احتياج بود زمان بگذره . مسائلی بود که بايد با خودم حلشون می کردم .نياز داشتم که از نظر روانی بازسازی بشم .تا اينکه نوشته ی زير رو خوندم .هنيدا يکی از نزديکترين افراد به منه ، کسی که منبع انرژی فوق العاده قويی برام بوده و هميشه می تونستم شادی ها و غصه هام رو با او به اشتراک بگذارم .اين نوشته هم به قلم اوست.

   زندگی به روال نسبتاً عادی ميگذره و مدام بهت يه لبخند مليح تحويل ميده که ديدی يک روز ديگه گذشت و تو نه آدم مهمی شدی نه از فرصتهات خوب استفاده کردی ونه کار مهمی انجام دادی ؟ خيلی نااميد کننده بود نه؟

    ولی خوب هنوز جای اميدواری هست آخه شکر خدا هنوز ميتونی هر چند وقت يک بار به خودت تشر  بزنی که خيلی بيشتر از اينها ازت انتظار داشتم .و  هنوز زندگی جاری است مثل رودی که از کنار دستت ميگذره و مدام حجم زيادی از آب رو می بينی که رد ميشه وتو همچنان تشنه ی اما نااميد نشو چون هر موقع که دستت رو توی آب ببری ميتونی زندگی زلالی رو بچشی پس بجنب تا رودخونه به سد نرسيده ....

پيام هاي ديگران ()        link        ۸ بهمن ۱۳۸٥ - بهنام (ابومجد)