زر نبرم خبر برم
شمع ها را برای چه می شماری؟

روزها و سال­های عمرت را

نه اعداد روی سررسیدها

نه سال­های مانده به بازنشستگی

نه دفترچه­های خاطرات

و نه حتی تار موهای سپید

که دست­هایی می­شمارند که فشرده­ای

دل­هایی که بدست آورده­ای

اشک­هایی که ریخته­ای

و لبخند­هایی که بر لب نشانده­ای. 

پيام هاي ديگران ()        link        ۱٤ آذر ۱۳٩٢ - بهنام (ابومجد)