زر نبرم خبر برم
فرمان چهارم

به آنها گوش فراده

آدمیزادند، 

            تشنه‌ی همسخن. 

و تو نیز

         آدمیزادی

                نیازمند شنیدن. 

پيام هاي ديگران ()        link        ٧ اردیبهشت ۱۳٩٤ - بهنام (ابومجد)