زر نبرم خبر برم
اشتباه آمده‌اید

اشتباه آمده‌اید.

قصد جسارت ندارم،

حتما همین است که می‌گویید

نمی‌گفتید هم از سر و وضعتان پیدا بود

که کوهنورد بزرگی هستید.

اما

اشتباه آمده‌اید.

دشت هموار ما

قله‌ای برای فتح ندارد. 

پيام هاي ديگران ()        link        ۱٠ تیر ۱۳٩٦ - بهنام (ابومجد)