دی 97
1 پست
مهر 97
1 پست
خرداد 97
1 پست
تیر 96
1 پست
خرداد 94
1 پست
اسفند 93
1 پست
بهمن 93
1 پست
دی 93
1 پست
آبان 93
2 پست
شهریور 93
1 پست
تیر 93
1 پست
اسفند 92
1 پست
بهمن 92
1 پست
دی 92
1 پست
آذر 92
1 پست
آبان 92
1 پست
مهر 92
1 پست
مرداد 92
1 پست
تیر 92
1 پست
خرداد 92
1 پست
اسفند 91
1 پست
بهمن 91
1 پست
دی 91
1 پست
آذر 91
1 پست
مهر 91
1 پست
شهریور 91
1 پست
مرداد 91
1 پست
تیر 91
2 پست
خرداد 91
2 پست
اسفند 90
2 پست
دی 90
2 پست
آذر 90
2 پست
آبان 90
2 پست
مهر 90
1 پست
شهریور 90
1 پست
خرداد 90
1 پست
اسفند 89
1 پست
مهر 89
1 پست
تیر 89
1 پست
خرداد 89
1 پست
اسفند 88
2 پست
دی 88
2 پست
آذر 88
1 پست
آبان 88
1 پست
مهر 88
1 پست
شهریور 88
3 پست
خرداد 88
2 پست
اسفند 87
2 پست
بهمن 87
2 پست
دی 87
1 پست
آذر 87
1 پست
آبان 87
1 پست
مرداد 87
1 پست
اسفند 86
1 پست
بهمن 86
1 پست
آذر 86
1 پست
مهر 86
1 پست
شهریور 86
1 پست
مرداد 86
1 پست
خرداد 86
1 پست
اسفند 85
3 پست
بهمن 85
3 پست
دی 85
4 پست
آذر 85
1 پست
22خرداد
1 پست
زلال
1 پست
رها
1 پست
بهار
2 پست
شکوفه
1 پست
کابوس
1 پست
امید
1 پست
دندان
1 پست
دیوار
1 پست
خسته
1 پست
عاشورا
1 پست
غزه
1 پست
خواب
1 پست
چشم
1 پست
تو
1 پست
درخت
1 پست
نشانه
1 پست
ماه
1 پست
شروع
1 پست
صبح
1 پست
خودت
1 پست
روز_تازه
1 پست
شعر
1 پست
پدر
1 پست
فروردین
1 پست
آبی به رنگ آسمان
روژیا هستم،درود بر نادرشاهِ کلات نادر کسی که کلات را محل سکونتم آفرید...
تهمتن غلامی ( شعر و متن ادبی )
بداهه سرایی , شعر , غزل , رباعی , دوبیتی , متن ادبی و سیاسی (تهمتن غلامی) تقدیم به همسرم با عشق