دلم گرفته از سفر

دلم گرفته از سفر                         از رفتنای بی خبر

از اینهمه جنگ و گریز                    اینهمه درد و دردسر

از عابرای غصه دار                        چشم های تار ناامید

عکس های خوشرنگ و لعاب         زندگی سیاه سفید

دلم گرفته از شبی                      که روزها اسیرشن

از رفتنایی که فقط                       رفتنن و نمی رسن

از پوچی و بیهودگی                     پر شده روز و ماه و سال

دلم گرفته از خودم                       از انفعال ، از انفعال

                           -------------

یار قدیمی باز هم                        تنها پناه من تویی

هم­­بغض ناله ی شب و                 همدم آه من تویی

تنها گریز هر شبی                      سپیده ی آغوش توست

مست است و خرم است و خوش   هرکس که دوشادوش توست

ای کاروان دار عزیز                       بازآ که در ره مانده ام

بازآ و درمانم بیار                         درمانده ام ، درمانده ام 

/ 0 نظر / 3 بازدید