به افتخار ماه

صدایت می زنم

 و به جست و جوی  پاسخت  نشانه ها را  می جویم   .

  آری

     آسمان تاریک ، روشن شده است  

                                            به افتخار ماه .

 

/ 4 نظر / 30 بازدید
مهتاب

[لبخند] [دست] [لبخند] [گل]

فرزانه

چه آسمان خوش شانسی که ماهی داره که به افتخارش روشن بشه !!‌

ژسیلن

شاید هم آسمون به افتخار ماه تاریک شده!

من

سلام خیلی وقته ننوشتی خودتو تکون بده قبل از اینکه تکونت بدن [لبخند]