می‌روم ز خاطرت

می‌روم ز خاطرت، در عبور سال‌ها

محو می‌شود صدام، پشت قیل و قال‌ها

ماندنی نبود و نیست، رد پای روی برف

خوب می‌شناسم این، مرگ‌ها زوال‌ها

ما عبور می‌کنیم از کنار یکدگر

مست روز‌های خوش، خسته از جدال‌ها

سست بوده‌ام و دیر، زود می‌روی و دور

شاد و نیک می‌رسی، بی‌خیال کال‌ها

(اسفند۹۵)

/ 0 نظر / 33 بازدید