یک لیوان چای گرم

آنقدر مهربانی 

      که اگر جایی، وقتی، 

                   درست و به حق تشری می زنی

                                                                باز 

                                                                   با یک لیوان چای 

                                                                                    دلم را بدست می آوری. 

/ 3 نظر / 4 بازدید
فرزانه

چرا تو وبلاگ تو نمیشه بدون اینکه ویلاگ داشت پستت را پسندید؟ در هر حال : می پسندییییییم :دی

مجتبی

من را فقط یه نگاه نصف و نیمه هم کفایت می کرد ...! چای پیش کشش ! ولی او نکرد ، حتی یک نگاه ، به عقب ... منم دارم میرم!دست خالی ... .

عبدالله

... :'(