با آدم‌ها ۲

مدیر سر پیک شرکتش داد می‌کشید: 

من اگر تو کاری کنی که من رو زیر سوال ببره مثل آب خوردن می‌گم خوش اومدی؟ برو.

می‌گفت و احساس قدرت می‌کرد.

 دیگران اما پشت صدای بلندش ضعف مدیری رو می‌شنیدن که کم‌کاری یک پیک می‌تونه جایگاهش رو به خطر بندازه. 

(خرداد۹۶)

/ 0 نظر / 37 بازدید