با آدمها - 1

حرف که می­زدیم

مثل نقابی که بندش شل شده باشد

خنده از روی صورتش افتاد.

تازه فهمیدم

دوست من

پشت خنده­های شیرینش

غمی نجیبانه پنهان کرده بود.

 

---------------------------------------

خبری اینجا هست: 

                           تو رو! - آتش امید 

                           جرم شما سکوت - سالهای تاکنون 

/ 3 نظر / 28 بازدید

1

حميد

بسيار زيبا:)

عاطفه

تقیه درد زیباترین نمایش ایمان است... غم تلخ است اما زمانی زیباست که پنهان باشد و تنها