نقش‌های کودکانه

گفتم تو را به عشق قسم می‌دهم، نرو

گفتی که عشق حرف بزرگی برای ماست

خط‌های کودکانه‌ی رنگی عزیز هست    

اما نه درخور بوم‌ست و موزه‌هاست

گفتی و بار بسته، غمت جاگذاشتی     

دل، کودکی یتیم که با غصه آشناست

با هفت رنگ مدادش به دست رفت     

دستش به هر در و دیوار تا رساند 

آنقدر خط کشید بهم بافت آن خطوط    

تا یک وجب سپید به دیوارها نماند

(اردیبهشت۹۶)

/ 0 نظر / 34 بازدید