فرمان هشتم

شاید اگر قرار بود خداوند پیامبر دیگری در زمین برانگیزد

این بار اینگونه خطابش می‌کرد:

وای بر آنها که نفرت می‌پراکنند، 

از هر گروهی که باشند. 

(مرداد۹۵)

/ 0 نظر / 24 بازدید