...317-43

دست های او در این سالها 

                                 کم کم 

                                       از دنیا کوتاه شده بودند. 

       این بار دست ما بود 

                                که از او 

                                           کوتاه شد. 

 

(برای مادربزرگ)‌

/ 2 نظر / 25 بازدید
فرزانه

خدا رحمتش کنه...

نیگن

کسایی که دست ما ازشون کوتاه شده کاش از اونجا دست ما رو هم بگیرن... روحشون شاد