# عاشورا

یاد

 قل اِنّما اعظکم بواحده ان تقوموا لله مثنی و فردی ...  ( سبا 46)                                                                                        او ایستاد .... .    ... ادامه مطلب
/ 12 نظر / 25 بازدید